Detalji o fotografiji
Ornithogalum boucheanum Ascherson

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Ornithogalum boucheanum Ascherson

Identifikator:

Dragica Purger

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_6123263849.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.