Detalji o fotografiji
Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/thomisus-onustus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.