Detalji o fotografiji
Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_5007660198.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.