Detalji o fotografiji
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1785)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1785)

Identifikator:

Boženka Hric

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_2025937135.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.