Detalji o fotografiji
Stachys recta L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Stachys recta L.

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_9265839178.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.