Detalji o fotografiji
Lapsana communis L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Lapsana communis L.

Identifikator:

Alenka Mihorič

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_7399672348.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.