Detalji o fotografiji
Eupolybothrus transsylvanicus (Latzel, 1882)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Eupolybothrus transsylvanicus (Latzel, 1882)

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

CQ79

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/eupolybothrus-transsylvanicus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.