Detalji o fotografiji
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/armadillidium5a.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.