Detalji o fotografiji
Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_7770869550.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.