Detalji o fotografiji
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Mladen Horvatović

Lokacija:

CQ98

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/asellus-aquaticus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.