Detalji o fotografiji
Blattella germanica (Linnaeus, 1767)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Blattella germanica (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/blattella-germanica.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.