Detalji o fotografiji
Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_7298856661.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.