Detalji o fotografiji
Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus 1758

Autor:

Jožef Dožai

Godina:

2015

Vrsta:

Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus 1758

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CR59

Slika u punoj veličini:

DSC04338.jpg

Model:

ILCE-3000


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.