Detalji o fotografiji
Hyoscyamus niger L.

Autor:

Ibrahim Hadžić

Godina:

2015

Vrsta:

Hyoscyamus niger L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Slika u punoj veličini:

2 .JPG

Model:

COOLPIX L110


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.