Detalji o fotografiji
Datura stramonium L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Datura stramonium L.

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_7659710119.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.