Detalji o fotografiji
Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)

Autor:

Dimitrije Radišić

Godina:

2014

Vrsta:

Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

EM68

Slika u punoj veličini:

bradyporus_dasypus.jpg

Model:

FinePix HS10 HS11


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.