Detalji o fotografiji
Pterolepis germanica (Herrich-Schaffer, 1840)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Pterolepis germanica (Herrich-Schaffer, 1840)

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_1376042971.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.