Detalji o fotografiji
Halyomorpha halys (Stål 1855)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Halyomorpha halys (Stål 1855)

Identifikator:

Jelena Šeat

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_150709873.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.