Detalji o fotografiji
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_3596666892.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.