Detalji o fotografiji
Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Autor:

Gradski muzej Subotica

Godina:

1959

Vrsta:

Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Bela Šturc

Lokacija:

CS91

Slika u punoj veličini:

http://www.gradskimuzej.subotica.rs/wp-content/gallery/herbarijska-zbirka-dr-bele-sturca/33.jpg

Model:

Canon EOS 400D DIGITAL


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.