Detalji o fotografiji
Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Jožef Dožai

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_2920662444.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.