Detalji o fotografiji
Apis mellifera Linnaeus, 1758

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Apis mellifera Linnaeus, 1758

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/apis-mellifera.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.