Detalji o fotografiji
Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)

Identifikator:

Boženka Hric

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_4353575021.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.