Detalji o fotografiji
Lasius flavus (Fabricius, 1782)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Lasius flavus (Fabricius, 1782)

Identifikator:

Marko Karaman

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lasius-flavus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.