Detalji o fotografiji
Carabus variolosus Fabricius, 1787

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2016

Vrsta:

Carabus variolosus Fabricius, 1787

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Carabus%20variolosus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/carabus%20variolosus.html

Model:

NIKON D5200


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.