Detalji o fotografiji
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_5068047130.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.