Detalji o fotografiji
Corythucha ciliata (Say, 1832)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Corythucha ciliata (Say, 1832)

Identifikator:

Jelena Šeat

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_4721702882.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.