Detalji o fotografiji
Acrotylus longipes (Charpentier, 1845)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Acrotylus longipes (Charpentier, 1845)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/acrotylus-longipes.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.