Detalji o fotografiji
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/chorthippus-biguttulus2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.