Detalji o fotografiji
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ephippiger-ephippiger2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.