Detalji o fotografiji
Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/gryllus-campestris.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.