Detalji o fotografiji
Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/barbitistes-ocskayi.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.