Detalji o fotografiji
Isophya modestior Brunner von Wattenwyl, 1882

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Isophya modestior Brunner von Wattenwyl, 1882

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/isophya-modestior.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.