Detalji o fotografiji
Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/leptophyes-albovittata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.