Detalji o fotografiji
Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/phaneroptera-falcata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.