Detalji o fotografiji
Phaneroptera nana Fieber, 1853

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2002

Vrsta:

Phaneroptera nana Fieber, 1853

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/phaneroptera-nana.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.