Detalji o fotografiji
Poecilimon fussii Brunner von Wattenwyl, 1878

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Poecilimon fussii Brunner von Wattenwyl, 1878

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/poecilimon-fussii2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.