Detalji o fotografiji
Poecilimon schmidtii (Fieber, 1853)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Poecilimon schmidtii (Fieber, 1853)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/poecilimon-schmidtii.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.