Detalji o fotografiji
Pterolepis germanica (Herrich-Schaffer, 1840)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Pterolepis germanica (Herrich-Schaffer, 1840)

Identifikator:

Laslo Horvat

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/pterolepis-germanica.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.