Detalji o fotografiji
Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)

Identifikator:

Miroslav Miljević

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_6808553496.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.