Detalji o fotografiji
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DQ08

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/colymbetes-fuscus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.