Detalji o fotografiji
Camphorosma annua Pallas

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2018

Vrsta:

Camphorosma annua Pallas

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_9131738166.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.