Detalji o fotografiji
Asclepias syriaca L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Asclepias syriaca L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/asclepias-syriaca.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.