Detalji o fotografiji
Myosotis ramosissima Rochel

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Myosotis ramosissima Rochel

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CQ89

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/myosotis-collina.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.