Detalji o fotografiji
Urtica dioica L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2019

Vrsta:

Urtica dioica L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_9305554009.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.