Detalji o fotografiji
Betula pendula Roth

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2020

Vrsta:

Betula pendula Roth

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER40

Slika u punoj veličini:

img_3603053502.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.