Detalji o fotografiji
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2020

Vrsta:

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

FN67

Slika u punoj veličini:

img_9363438305.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.