Detalji o fotografiji
Orobanche arenaria Borkh.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Orobanche arenaria Borkh.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/orobanche-arenaria.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.