Detalji o fotografiji
Fumaria officinalis L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Fumaria officinalis L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ63

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/fumaria-officinalis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.