Detalji o fotografiji
Ranunculus polyanthemos L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Ranunculus polyanthemos L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/ranunculus-polyanthemos.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.